Ons Dienste

Wat ons bied

Kruger & Kie bied ‘n wye verskeidenheid finansiële dienste

Ons het ‘n professionele, dinamiese span wat elk ‘n persoonlike diens aan elke kliënt bied. Ons dienste is van die hoogste gehalte en standaard en integriteit kom nooit in gedrang nie. Ons het ʼn gevestigde kliëntebasis en bou verhoudings met ons kliënte.

 • Finansiële state
 • Pastel
 • Pastel Payroll
 • Maandelikse bestuurstate om kontantvloei te beheer
 • Besigheidsadvies en konsultasie
 • Netto bate waarde en markwaarde waardasies
 • Inkomstebelasting opgawes – alle tipe entiteite
 • Voorlopige belasting
 • Pay-As-You-Earn – EMP201’s en EMP501 rekonsiliasies
 • BTW – berekeninge en VAT201’s
 • Registrasie en deregistrasie van alle tipe belastings
 • Boedelbelasting
 • Enige navrae of advies rakende enige belastingkwessies
 • Oudit enige tipe entiteit
 • EAAB oudits
 • FSB oudits
 • Trust oudits
 • Onafhanklike oorsig
 • Interne kontroles
 • Statutêre dienste – CIPC
 • Finansiële sagteware pakkette
 • Boedeladministrasie
 • Opstel en herstrukturering van testamente
 • Business rescue
 • Besigheidstrategieë
 • Besigheidsintelligensie dienste
 • Besigheidsmodelle en data analisering
 • Balance scorecard analysis
 • Onderhandelings met krediteure en betrokke partye vir finansiële verligting
 • Likwidasie prosedures

“There are no great people in this world, only great challenges which ordinary people rise to meet.”

– William Frederick Halsey