Disclaimer / Vrywaring

General Usage: Kruger & Co will at all times strive to ensure that the content on this website is accurate. Please contact us for for more detail or information.

Indemnity: By using the site you underwrite and hold Kruger & Co free from liability for loss or damage of whatever nature.

 

 

Algemene gebruik: Kruger & Kie sal te alle tye poog om te verseker dat die inhoud op hierdie webwerf akkuraat is. Kontak ons ​​asseblief vir meer besonderhede of inligting.

Vrywaring: Deur gebruik te maak van die werf, onderskryf en hou u Kruger & Kie vry van aanspreeklikheid vir verlies of skade van watter aard dan ook.